· 

Unity公式サイトにインタビュー掲載

Unity公式サイトに、Unityでのゲーム開発についての当社メンバーインタビューが掲載されました。

 

https://forpro.unity3d.jp/case_study/bottlecube/